Sunday, March 24, 2024

Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Năm B. 5/5

Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Tình Yêu - Trọng Nhân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 97 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng Tình Yêu - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Yêu Như Ngài Yêu Ta - vx&nhc - MP3
Kết Lễ :           Mùa Hoa Về Rồi - Trầm Hương - MP3