Thursday, March 7, 2024

Chúa Nhật 5 Phục Sinh. Năm B. 28/4

Ca Nhập Lễ :  Ngợi Ca - Nguyễn Duy Vi - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 21 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Trọn Cuộc Đời - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Khát Khao - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Cất Bước Ra Đi - Lm Thiên Ân - MP3