Saturday, September 2, 2023

Chúa Nhật 26 Thường Niên. Năm A. 1/10

Ca Nhập Lễ :  Hỡi Thế Trần - Lm Kim Long - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 24 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lời Thiêng - Xuân Tưởng - MP3
Hiệp Lễ :         Này Con Đi Làm Vườn Nho - HMK&ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Con Xin Dâng Mẹ - Lm Văn Chi - MP3