Saturday, September 9, 2023

Chúa Nhật 30 Thường Niên. Năm A. 29/10

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Nhà Chúa - Xuân Kính - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 17 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Dâng Của Lễ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Mến Chúa Yêu Người - Thiên Lý - MP3
Kết Lễ :           Dâng Mẹ Vòng Hoa - Vũ Đình Ân - MP3