Saturday, September 2, 2023

Chúa Nhật 28 Thường Niên. Năm A. 15/10

Ca Nhập Lễ :  Khúc Tạ Ơn - Anh Tuấn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Chúa Đôi Tay Bé Nhỏ - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Cảm Mến Ân Tình - M Tigon - MP3
Kết Lễ :           Bên Mẹ Mân Côi - Vi Nam - MP3