Sunday, November 5, 2023

Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm B. 17/12

Ca Nhập Lễ :  Mừng Vui Lên - Mi Trầm - MP3
Đáp Ca :         Luca 1 Manificat - Thiên Lý - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Đợi Trông - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Đợi Trông - Thanh Lâm - MP3
Kết Lễ :           Trông Đợi Ơn Trên - Vũ Đình Ân - MP3