Friday, October 20, 2023

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng. Năm B. 10/12

Ca Nhập Lễ :   Để Chúa Đến - Nguyễn Duy - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 84 - Pm Cao Huy Hoàng - MP3
Dâng Lễ :        Hiến Lễ Tình Yêu - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Chờ Ngày Chúa Đến - Thế Thông - MP3
Kết Lễ :           Hãy Dọn Đường Cho Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3