Tuesday, October 17, 2023

Chúa Nhật 34 Thường Niên. Lễ Kitô Vua. Năm A. 26/11

Ca Nhập Lễ :  Ngài Đã Đến - Trí Tài - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 22 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Tựa Làn Trầm Hương - Đỗ Vy Hạ - MP3
Hiệp Lễ :         Giêsu Vua Tình Yêu - Lm Thái Nguyên - MP3
Kết Lễ :           Sống Cho Tin Mừng - Lm Thái Nguyên - MP3