Monday, October 16, 2023

Chúa Nhật 31 Thường Niên. Năm A. 5/11

Ca Nhập Lễ :  Lữ Khúc Về Nguồn - Lm Nguyễn Uy & VM - MP3  
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 130 - Tường Ân - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Ngài - Binh Phạm - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Vững Tin - Nguyễn Duy - MP3
Kết Lễ :           Từ Vực Sâu - Lm Kim Long - MP3