Friday, October 20, 2023

Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng. Năm B. 3/12

Ca Nhập Lễ :  Lời Vọng - Lm Thái Nguyên - MP3 
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 79 - Hải Triều - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Mùa Vọng - Huỳnh Minh Kỳ - MP3
Hiệp Lễ :         Tỉnh Thức Nguyện Cầu - HMK&ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Hãy Sẵn Sàng - Nguyễn Khắc Xuyên - MP3