Wednesday, November 15, 2023

Chúa Nhật 3 Thường Niên. Năm B. 21/1

Ca Nhập Lễ :  Khúc Tạ Ơn - Anh Tuấn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 24 - Từ Duyên - MP3
Dâng Lễ :        Máu Chiên Bò - Lm Kim Long - MP3
Hiệp Lễ :         Tình yêu Thiên Chúa - Thế Thông-Phanxicô - MP3
Kết Lễ :           Cùng Vui Bước - Ngọc Linh - MP3