Wednesday, November 15, 2023

Chúa Nhật 3 Thường Niên. Năm B. 21/1

Ca Nhập Lễ :  Ca Khúc Hồng Ân 1 - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 24 - Từ Duyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Con Dâng - Thiên Lý - MP3
Hiệp Lễ :         Tình Ca Vô Tận - Ngọc Kôn - MP3
Kết Lễ :           Cùng Vui Bước - Ngọc Linh - MP3