Thursday, November 16, 2023

Chúa Nhật 4 Thường Niên. Năm B. 28/1

Ca Nhập Lễ :  Vào Nhà Chúa - Minh Tâm - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Vật Huyền Siêu - Đinh Công Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Lời Chúa - Thế Thông - MP3
Kết Lễ :           Có Chúa Song Hành - Hải Ánh - MP3