Thursday, November 16, 2023

Chúa Nhật 4 Thường Niên. Năm B. 28/1

Ca Nhập Lễ :  Về Đây Họp Mừng - Lm Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 94 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Cùng Tiến Dâng - Phanxicô - MP3
Hiệp Lễ :         Lời Chúa - Thế Thông - MP3
Kết Lễ :           Hành Trang Vào Đời - Thiên Hồ - MP3