Monday, May 22, 2023

Chúa Nhật 12 Thường Niên. Năm A. 25/6

Ca Nhập Lễ :  Bước Vào Cung Thánh 1 - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 68 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Của Lễ Dâng Cha - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Lời Chúa - Thế Thông - MP3
Kết Lễ :           Tôn Sùng Thánh Tâm - Đinh Công Huỳnh - MP3