Thursday, May 25, 2023

Chúa Nhật 16 Thường Niên. Năm A. 23/7

Ca Nhập Lễ :  Đến Trước Nhan Ngài - Ngọc Linh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 85 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Như Hạt Miến - Lm Thành Tâm - MP3
Hiệp Lễ :         Dụ Ngôn Cỏ Lùng - HMK&ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Có Chúa Song Hành - Hải Ánh - MP3