Monday, May 22, 2023

Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô, Phaolô. Năm A. 29/6

Ca Nhập Lễ :  Ca Mừng Hai Thánh Tông Đồ - Dấu Chân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 33 Chúa Cứu Tôi - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Tâm Tình Con Dâng 1 - Mai Khanh - MP3
Hiệp Lễ :         Thánh Phêrô Và Phaolô - Phạm Liên Hùng - MP3
Kết Lễ :           Chào Mừng Hai Thánh Tông Đồ - Nguyên Dũng - MP3