Thursday, May 4, 2023

Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Năm A. 11/6

Ca Nhập Lễ :  Mình Máu Thánh Chúa - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 147 - Martino - MP3
Dâng Lễ :        Dâng Lễ 1 - Phạm Liên Hùng - MP3
Hiệp Lễ :         Chính Mình Máu Chúa - Tri Văn Trinh - MP3
Kết Lễ :           Ta Là Bánh Hằng Sống - Lm Kim Long - MP3