Thursday, May 4, 2023

Chúa Nhật 11 Thường Niên. Năm A. 18/6

Ca Nhập Lễ :  Nhanh Lên Nào - Khuyết Danh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 99 - Xuân Minh - MP3
Dâng Lễ :        Hương Dâng Nguyện Cầu 2- Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Lúa Chín Đầy Đồng - Lm Thiên Ân - MP3
Kết Lễ :           Thánh Tâm Chúa Giêsu - Huyền Linh - MP3