Tuesday, May 23, 2023

Chúa Nhật 14 Thường Niên. Năm A. 9/7

Ca Nhập Lễ :  Lời Kinh Đầu Ngày - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 144 Chúc Tụng Danh Chúa - Mi Giáng - MP3
Dâng Lễ :        Bánh Miến Rượu Nho - Anh Tuấn - MP3
Hiệp Lễ :         Ca Vang Tình Yêu Chúa 2 - ĐMH & ĐCH - MP3
Kết Lễ :           Cùng Vui Bước - Ngọc Linh - MP3