Tuesday, May 23, 2023

Chúa Nhật 13 Thường Niên. Năm A. 2/7

Ca Nhập Lễ :  Muôn Tạo Vật Ơi - Ngọc Kôn - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 88 - Lm Thái Nguyên - MP3
Dâng Lễ :        Lễ Dâng - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh - MP3
Hiệp Lễ :         Dắt Dìu Con Đi - Lãng Du - MP3
Kết Lễ :           Cùng Đem Tin Mừng - Martinô - MP3