Tuesday, February 11, 2020

Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm A. 9/2

Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm A. 9/2

Ca Nhập Lễ: Dẫn Bước Con Đi
Đáp Ca: TV111-NguoiNhuSuSang  Mp3
Dâng Lễ: Món Quà Từng Ngày
Hiệp Lễ: Chúa Luôn Còn Mãi  Mp3
Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con