Wednesday, February 12, 2020

Các bài hát chuẩn bị cho những ngày tháng sắp tới Feb-2020

Nghe và học thuộc nhé các bạn.

Dâng Niềm Đợi Mong - Tường Ân | PDF MP3
Dâng Nỗi Chờ Mong - Viễn Xứ | PDF MP3
Tỉnh Thức Nguyện Cầu - Huỳnh Minh Ký Đinh Công Huỳnh | PDF MP3
Lễ Dâng Thánh Gia Thất - Đinh Công Huỳnh | PDF MP3
Gương Thánh Gia - Vũ Đình Ân | PDF MP3
Ba Vua Lên Đường - Giang Ân | PDF MP3
Dấu Lạ Hiển Linh - Thiên Lý | PDF MP3
Bên Bờ Sông Giodan - Mi Trầm | PDF MP3
Chúa Giesu Chịu Phép Rửa - Hiền Hòa | PDF MP3