Saturday, February 29, 2020

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A 8/3

Ca Nhập Lễ : Chiên Hoang Trở Về
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 32 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Lạy Cha Rất Thánh
Hiệp Lễ : Giọt Lệ Ăn Năn
Kết Lễ : Lời Chúa Phán Dạy