Monday, February 26, 2024

Chúa Nhật Phục Sinh. Năm B. 31/3

Ca Nhập Lễ :  Hoan Ca Phục Sinh - Nguyễn Duy - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 117 - Đinh Công Huỳnh - MP3
Dâng Lễ :        Tiến Ca Phục Sinh - Vũ Đình Ân - MP3
Hiệp Lễ :         Niềm Vui Chiến Thắng - Đinh Công Huỳnh - MP3
Kết Lễ :           Giờ Chúa Phục Sinh - Lm Kim Long - MP3