Saturday, March 7, 2020

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A 29/3

Ca Nhập Lễ : Kinh Chay
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 129 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Lấy Gì Dâng Chúa - Lm Nguyễn Văn Thư MP3
Hiệp Lễ : Chúa Là Tất Cả Đời Con
Kết Lễ : Hãy Mau Trở Về - Hương Vĩnh MP3