Saturday, March 7, 2020

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A 22/3

Ca Nhập Lễ : Hãy Trở Về
Đáp Ca :  Thánh Vịnh 22 - Lm Thái Nguyên MP3
Dâng Lễ : Lời Ca Như Lễ Vật
Hiệp Lễ : Thập Giá Đồi Cao - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh MP3
Kết Lễ : Giọt Lệ Sầu