Sunday, April 25, 2021

Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh. Năm B 9/5


Ca Nhập Lễ :  Chúa Là Tình Yêu - Trọng Nhân - MP3
Đáp Ca :         Thánh Vịnh 97 - Mi Giáng - MP3  
Dâng Lễ :        Lễ Vật Giao Hòa - Nguyên Kha - MP3
Hiệp Lễ :         Cho Con Biết Yêu Thương - Lm Từ Duyên - MP3
Kết Lễ :           Mùa Hoa Về Rồi - Trầm Hương - MP3