Tuesday, May 25, 2021

Thứ Sáu. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. 11/6

Ca Nhập Lễ :  Tôn Sùng Thánh Tâm - Đinh Công Huỳnh - MP3
Đáp Ca :         Is 12 Lễ Thánh Tâm - Lm Thái Nguyên - MP3 
Dâng Lễ :        Huương Dâng Nguyện Cầu 2 - Ngọc Linh - MP3
Hiệp Lễ :         Thánh Tâm Nguồn Tình Yêu Cứu Độ - Dấu Chân - MP3
Kết Lễ :           Thánh Tâm Giêsu Vua - Lm Hoài Đức - MP3